Markedsdialog maj 2018

Bygningsstyrelsen afholdt i maj 2018 anden runde markedsdialog for at forberede udbud af facility management ydelserne bedst muligt. Formålet med markedsdialogen var bl.a. være at optimere:

  • organisering, fx samspil mellem Bygningsstyrelsens og leverandørens organisering og snitflader mod det øvrige Bygningsstyrelsen
  • governancestruktur, fx samarbejdsmodel, beslutningsmandater og rapporteringsstruktur 
  • kommercielle vilkår, fx prismodel og tilpasset incitamentsstruktur
  • udbudsdesign inden for fx ydelseskatalog, detaljeringsgrad af kravspecifikation, dataniveau på tegninger og arealopgørelser, og standardisering/harmonisering af serviceniveauer
  • opstart og implementering, fx forventet ressourcetræk og kompetencer.