Markedsdialog november 2017

Bygningsstyrelsen afholdt november 2017 en indledende markedsdialog for at forberede udbud af facility management ydelserne bedst muligt. Formålet med markedsdialogen er bl.a. at optimere:

  • udbudsdesign indenfor fx tid, økonomodel, dataniveau og ydelsesafgrænsning
  • kommercielle vilkår omkring fx risikohåndtering, ændringshåndtering, opsigelse og udviklingsmuligheder
  • håndtering af processen omkring virksomhedsoverdragelse af overenskomstansatte og tjenestemænd
  • implementeringsprocessen efter kontraktindgåelse
  • IT-understøttelse af facility management leverancerne.

Erfaringer fra seks dialogmøder er sammenfattet i et referat. Sammenfatningen sætter fokus på de fem områder: Udbudsdesign, kommercielle vilkår, virksomhedsoverdragelse, it-understøttelse og implementering.