Inspirationsbesøg

Det er ofte en god idé at invitere en følgegruppe af medarbejdere til at besøge en eller flere velfungerende arbejdspladser med en mere åben eller aktivitetsbaseret indretning og gerne tale med medarbejdere, der har erfaringer med at arbejde i åbne kontorer.

Det kan virke afmystificerende i forhold til de skrækscenarier, mange ofte har af åbne kontorindretninger. Hvis projektet indebærer en flytning, kan det også være en god idé at planlægge et besøg til den fremtidige lokation, når der er noget at vise frem, så medarbejderne kan få syn for sagen.

Sådanne besøg kan suppleres af billeder og videoklip på intranettet, hvor medarbejderne eksempelvis kan følge arbejdet, som det skrider fremad og i øvrigt blive opdateret med relevant information om projektet.