Syddansk Universitet, bygning 44

SDU bygning 44 i skumring med gangbro til bygningen ved siden af
SDU Bygning 44. Fotograf Martin Schubert

Bygningsstyrelsen gav i slutningen af 2015 den helt nye undervisningsbygning 44, også kaldet OU44, videre til brugerne på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet i Odense (SDU). Bygningen blev afleveret til tiden og blev taget i brug dagen efter. Bygningen har et ekstremt lavt energiforbrug og en meget høj komfort, og det er yderst minimalt, hvilke problemer der har været med driften.

Kontrakten om byggeriet stillede krav om opfyldelse af Bygningsreglement 2015. Men i praksis har godt samarbejde mellem alle parter, en omhyggelig planlægning og et ekstra fokus på de tekniske anlæg i byggeprocessen ført til, at anlæggene lever op til det fremtidige bygningsreglement for 2020. Det har hverken medført øgede udgifter eller forsinkelser.

Interessen omkring OU44 er stor. Prøveprotokollen fra performancetesten er så overbevisende, at den indgår i SDU's forskning i energieffektivitet og det internationale forskningsprojekt 'Coordicy'.

Videndeling om erfaringer med performancetesten i praksis

Den 24. februar 2016 blev der holdt et arrangement på SDU i Odense, hvor daværende direktør i Bygningsstyrelsen, Gyrithe Saltorp, overrakte performancetest-protokollen fra AB-afleveringen til rektor for SDU, Henrik Dam.

Ca. 70 deltagere hørte om Bygningsstyrelsens, entreprenørernes og universitetets erfaringer med bl.a. at bruge performancetesten i praksis på byggeriet af OU44. Brugen af performancetesten har bl.a. ført til en anderledes byggeproces og et tæt samarbejde mellem involverede entreprenører og rådgivere.

Via linkene til højre under "Overrækkelse af testprotokol" kan du se oplæg fra dagen, samt Best Practice-publikationen, der blev udleveret, og testprotokollen. Både entreprenører, SDU's teknikere og SDU's forskere har bidraget til Best Practice-publikationen, der beskriver nogle af de konkrete erfaringer med at optimere byggeprocessen, så performancetesten kunne bestås ved aflevering.