OPP-standardmodeller

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lanceret en standardmodel for OPP med det formål at gøre myndigheder og private virksomheder – særligt de kommunale aktører – bedre til at bruge OPP. Bygningsstyrelsen har bidraget til udarbejdelsen af modellen.

OPP-standardmodellen findes i to variationer: En model til nyanlæg og en model til renovering. Modellerne giver vejledning og værktøjer til at gennemføre et projekt som OPP og indeholder blandt andet standardkontrakter, der kan bruges i projekterne.